Wie is Jim Lippens?

– Expert in menselijk potentieel

– Bedenker 4D Lean model & 4D Lean ‘pizza’

– Lead & learn by example

– Doorliep zelf alle fasen van 2D t.e.m. 4D+ (zie 4D Lean model)

– Oprichter Harada Instituut Benelux

– Mede-oprichter 4D Lean Event

– Oprichter Happiness-at-work.be congres

– Mede-oprichter Happiness-Movement.World

– Bedenker van 4D Lean Scan & DQ (dimensioneel quotiënt)

Wie is Jim Lippens?

Jeugd

Van jongs af aan was Jim in de ban van voetbal. Wat velen niet weten, is dat hij zich op 10-jarige leeftijd ook bezighield met tarotkaarten en handlezen. Hoewel Jim aanvankelijk plastisch chirurg wou worden, studeerde hij af als Industrieel Ingenieur Textiel (op aangeven van zijn vader).

Continuous Improvement

Jim kwam in 1996 in de automotive sector terecht, waar hij na enkele jaren tot het ‘Continuous Improvement Team’ toetrad, en later door UNC Plus Delta gecertificeerd werd als Master Blackbelt Six Sigma.
10 jaar later aanvaardde Jim een aanbieding in de textielsector als Continuous Improvement Manager. Toen Jim in 2008 een ‘Lean expert’ training volgde en het de eerste 2 dagen over ‘the human factor’ ging, voelde Jim (op zijn minst gezegd) weinig affectie met dat thema. Dit zou later veranderen…
In die periode ging zijn interesse vooral naar de ‘harde kant’ van Lean, met focus op aspecten als: processen verbeteren, tijden reduceren, kwaliteit verbeteren en uitval verminderen.

Myers-Briggs (MBTI)

Een Myers-Briggs persoonlijkheidstest in datzelfde jaar toonde aan dat Jim met zijn ISTJ-profiel (Introvert, Sensing, Thinking, Judging) echt tot de ‘linker brein’-managers gerekend kon worden. Toen Jim dit inzag, betekende dit het begin van een ware transformatie.
Hij wilde immers snel het positieve van de andere persoonlijkheidstypes gaan ontdekken én integreren om zo een ‘vollediger’ persoon te worden.

Persoonlijke ontwikkeling

De komende 12 jaar zou Jim meer dan 50 trainingen gaan volgen over heel de wereld (waaronder de Harada Methode, Scrum, QLA, maar ook NLP, verbindende communicatie, spirituele levenslessen en true heart connection).
Onder het motto ‘only learn from the best’ ontmoette hij persoonlijk o.a. Norman Bodek, Jef Staes, Ritsuo Shingo, Paul Akers, Takashi Harada, Jeff Sutherland, Deepak Chopra, Dan Pena en Abraham Hicks. (zie ook: Learn by example)
Naast persoonlijke ontwikkeling op professioneel gebied, diepte Jim ook zijn jeugdpassie voor voetbal uit, en behaalde zijn UEFA trainersdiploma aan de KBVB.

Lead by example

In 2012 kreeg Jim de vraag of hij een afdeling (in verregaande staat van ontbinding en in donkerrode cijfers) van 100+ medewerkers wilde gaan leiden. Jim had op dat moment één ‘direct report’, en kreeg slechts 2 dagen bedenktijd. Jim vond dit een geweldige uitdaging, hij kende als verbetermanager immers het potentieel van de processen en operatoren en stemde in.
Vanaf dag 1 als plant manager ondervond Jim dat ‘skills’ als leidinggevende totaal ondergeschikt zijn aan ‘attitude’. Jim streefde ernaar een voorbeeld zijn voor zijn afdeling en en deze te leiden als een moderne ‘people manager’.

Hoe doe je een organisatie openbloeien?

De afdeling en diens medewerkers bloeiden volledig open. Met een eigentijdse aanpak waarin vertrouwen, betrokkenheid, authenticiteit, continu verbeteren, passie & talent, innovatie, wendbaarheid, kwetsbaarheid, de Harada methode, zelfsturing, zelfrealisatie, balans en werkgeluk centraal stonden, werd deze afdeling een voorbeeld voor Vlaanderen.
Tal van vooraanstaande Vlaamse bedrijven, maar ook bv voetbalclub Arsenal FC brachten een afdelingsbezoek om getuige te zijn van deze metamorfose.
In de afdeling werden tevens meerdere patenten bedacht.

4D Lean en de Harada Methode

Jim wilde alle fasen van zijn aanpak en het effect per fase visueel maken op één A4 pagina en doopte deze ‘samenvatting’ tot het ‘4D Lean’ model. In 2016 vertaalde hij het boek ‘The Harada Method’ in het Nederlands en kort erna richtte hij het Harada Instituut Benelux op.
Intussen is Jim co-founder van het 4D Lean Event, en is er de befaamde 4D Lean Scan, waarmee je je eigen DQ (dimensioneel quotiënt) en 4D Lean profiel ontdekt en kan nagaan in hoeverre je werkgever/opdrachtgever bij je matcht.

Happiness@work: deel van een missie

Toen het management in 2016 besloot om de activiteiten van de afdeling stop te zetten op vraag van de nieuwe aandeelhouders, was de ontgoocheling en het ongeloof bij alle betrokkenen enorm.
De angst in de ogen van de medewerkers, de onmacht tegen de onverbiddelijke houding van de aandeelhouders, lagen mede aan de basis liggen voor het oprichten van het Happiness@Work congres (https://www.happiness-at-work.be) in Vlaanderen, een jaarlijks Be-Ne event in Vlaanderen waarbij het belang van werkgeluk en de menselijke factor in de schijnwerpers wordt gezet.

Intussen werd het congres uitgebreid tot een ware, sterk groeiende beweging met honderden en weldra duizenden pioniers wereldwijd. (https://happiness-movement.world)

Infinite possibilities

De organisatie van het congres was trouwens één van 32 persoonlijke doelen die Jim zichzelf in 2018 stelde (en die hij één voor één ook realiseerde).
Via de Harada Methode bewijst hij permanent dat niks onmogelijk is, als je er écht in gelooft.

In 2017 ging Jim nog 2 jaar aan de slag als Lean manager in de bouwsector, maar hij miste er zijn zingeving en werd zich nog bewuster van zijn roeping om bij te dragen aan ‘het grotere geheel’.

Toen Jim in 2018 opnieuw een MBTI-test onderging, bleek zijn profiel naar ENFP (Extravert, Intuitive, Feeling, Perceiving) te zijn geëvolueerd. Een bevestiging van de totale verruiming en ommekeer in persoonlijkheid, zoals in 2008 beoogd …

Missie

Sinds 2020 richt Jim zich ook op andere maatschappelijke problemen die gepaard gaan met o.a. de vergrijzing van de bevolking en dementie.

Het onophoudelijke leertraject de voorbije jaren bracht Jim tot zijn levensmissie:
De rest van zijn leven wil hij zich inzetten om …
10 miljoen mensen de weg richting succes, balans, geluk … en zichzelf te helpen vinden.

Neem contact op