Wat is het 4D Lean Model?

Het 4D Lean model is een taal, een bewustzijnsmodel, en een filosofie. Het maakt communicatie eenvoudiger en geeft meer inzicht waar je je als persoon of organisatie bevindt.

4D Lean Model

Herken jij jezelf en het 4D Lean model? In welke dimensie vind jij jezelf het meeste terug?
Waar zit de organisatie waarvoor je werkt? Bestaat er een kloof tussen beide?

Volgende uitspraken geven een idee over de doorsnee drijfveer per dimensie:

  • 0D Non Lean – ‘Laat het’
  • 1D Toolbox Lean – ‘Ik moet’
  • 2D Real Lean – ‘Ik mag’
  • 3D Modern Lean – ‘Ik wil’
  • 4D Future Lean – ‘Ik wil zijn’
  • 4D+ Clean – ‘Ik ben’

Ben jij een spirituele ondernemer en vind je jezelf nog niet helemaal terug in het 4D Lean model?                  

Ontdek ook de laatste update, het 4D+ model.

Hieronder enkele typerende kenmerken per dimensie:

0D

In een 0D omgeving verandert of gebeurt er nauwelijks wat naast het dagelijkse brandjes blussen. 0D organisaties mikken op een status quo, in een ‘laat het zoals het is’ cultuur. In de huidige (snel veranderende) wereld zijn deze bedrijven weldra uitgeteld of zelfs dood. Bore-outs behoren hier tot de risico’s.

1D organisaties kiezen voor een top-down aanpak, gebaseerd op controle. Vanuit een korte termijn visie, richt men zich vooral op kosten besparen (‘cost cutting’) en snelle winsten. Leveranciers en medewerkers (maar ook klanten) worden als het ware uitgeperst als citroenen. Deze aanpak resulteert uiteindelijk in een bittere nasmaak: burn-outs, hoge ziektecijfers en beduidend personeelsverloop. Medewerkers ervaren een cultuur van dwang of ‘moeten’.

1D

2D

2D bedrijven gaan uit van een lange termijn visie, waarbij continu verbeteren en respect voor de mens centraal staan. Authentieke leiders geven het voorbeeld en hechten groot belang aan betrokkenheid van medewerkers, waarbij vertrouwen een absolute voorwaarde is. Er heerst een ‘ik mag’ mentaliteit die resulteert in ‘win-win’ situaties en permanente verbetering en groei.

Voor 3D organisaties is connectie essentieel.
Innovatieve bedrijven en start-ups gaan steeds meer aandacht schenken aan wendbaarheid (agility) en aan het ontplooien van passie en talent.
De grootste doorbraken komen er wanneer beslissingen vanuit het hart worden genomen, in een cultuur waar kwetsbaarheid aangemoedigd wordt (3D+).
De Harada methode is de hoeksteen met dé grootste impact binnen het 4D Lean model: via zelfsturing wordt elk doel realiseerbaar met oog voor resultaat én balans. 3D(+) medewerkers zijn doordrongen van een ‘ik wil’ mentaliteit.

3D / 3D+

4D / 4D+

In 4D is zingeving en een ​‘ik ben’ gevoel het uitgangspunt. 4D organisaties hebben een duidelijke missie en willen bijdragen aan een betere wereld. Balans, persoonlijk welzijn, gevoel en intuitie zijn basiselementen in een omgeving die streeft naar geluk voor iedereen.

In 4D+ (omvat 5D, 6D, … enz.) is ‘heelheid’ het streven. 4D+ is de totale tegenpool van 1D: “Shift from a culture of fear to a culture of love”. Daar waar het woord ‘geluk’ in het bedrijsfleven 20 jaar geleden nog taboe was, creeëren 4D+ organisaties een nieuwe revolutie met ‘onvoorwaardelijke liefde’ in hun gedachtengoed. Voor vele bedrijven is dit nog een brug te ver, doch de trend is gezet …

0D

In een 0D omgeving verandert of gebeurt er nauwelijks wat naast het dagelijkse brandjes blussen. 0D organisaties mikken op een status quo, in een ‘laat het zoals het is’ cultuur. In de huidige (snel veranderende) wereld zijn deze bedrijven weldra uitgeteld of zelfs dood. Bore-outs behoren hier tot de risico’s.

1D

1D organisaties kiezen voor een top-down aanpak, gebaseerd op controle. Vanuit een korte termijn visie, richt men zich vooral op kosten besparen (‘cost cutting’) en snelle winsten. Leveranciers en medewerkers (maar ook klanten) worden als het ware uitgeperst als citroenen. Deze aanpak resulteert uiteindelijk in een bittere nasmaak: burn-outs, hoge ziektecijfers en beduidend personeelsverloop. Medewerkers ervaren een cultuur van dwang of ‘moeten’.

2D

2D bedrijven gaan uit van een lange termijn visie, waarbij continu verbeteren en respect voor de mens centraal staan. Authentieke leiders geven het voorbeeld en hechten groot belang aan betrokkenheid van medewerkers, waarbij vertrouwen een absolute voorwaarde is. Er heerst een ‘ik mag’ mentaliteit die resulteert in ‘win-win’ situaties en permanente verbetering en groei.

3D / 3D+

Voor 3D organisaties is connectie essentieel.
Innovatieve bedrijven en start-ups gaan steeds meer aandacht schenken aan wendbaarheid (agility) en aan het ontplooien van passie en talent.
De grootste doorbraken komen er wanneer beslissingen vanuit het hart worden genomen, in een cultuur waar kwetsbaarheid aangemoedigd wordt (3D+).
De Harada methode is de hoeksteen met dé grootste impact binnen het 4D Lean model: via zelfsturing wordt elk doel realiseerbaar met oog voor resultaat én balans. 3D(+) medewerkers zijn doordrongen van een ‘ik wil’ mentaliteit.

4D / 4D+

In 4D is zingeving en een ​‘ik ben’ gevoel het uitgangspunt. 4D organisaties hebben een duidelijke missie en willen bijdragen aan een betere wereld. Balans, persoonlijk welzijn, gevoel en intuitie zijn basiselementen in een omgeving die streeft naar geluk voor iedereen.

In 4D+ (omvat 5D, 6D, … enz.) is ‘heelheid’ het streven. 4D+ is de totale tegenpool van 1D: “Shift from a culture of fear to a culture of love”. Daar waar het woord ‘geluk’ in het bedrijsfleven 20 jaar geleden nog taboe was, creeëren 4D+ organisaties een nieuwe revolutie met ‘onvoorwaardelijke liefde’ in hun gedachtengoed. Voor vele bedrijven is dit nog een brug te ver, doch de trend is gezet …

De 2-3-4D ‘pizza’

Om competitief te blijven en nieuwe, jonge krachten aan te kunnen trekken, je medewerkers (gemotiveerd) te kunnen houden, raden we je absoluut aan om een mix te maken van 2-3-4D elementen, op basis van je eigen voorkeur en maturiteit.

Om competitief te blijven en nieuwe, jonge krachten aan te kunnen trekken, je medewerkers (gemotiveerd) te kunnen houden, raden we je absoluut aan om een mix te maken van 2-3-4D elementen, op basis van je eigen voorkeur en maturiteit.

Contacteer Jim voor een opleiding op maat

Neem contact op met Jim!

Geschatte verdeling bedrijven

In welke omgeving werk jij? Merk op dat bijna 90% van de bedrijven nog steeds in 0D of 1D zit …

In welke omgeving werk jij? Merk op dat bijna 90% van de bedrijven nog steeds in 0D of 1D zit …

Podcast

Luister hier naar de Podcast van Jim Lippens, waarin hij zijn persoonlijke missie toelicht.

Paul Akers, CEO van de eerste ‘4D Lean’ organisatie ter wereld

FastCap (USA), het bedrijf van Paul Akers en zijn vrouw Leanne, werd in 2017 uitgeroepen tot de eerste ‘4D Lean’ organisatie ter wereld. Paul wist in FastCap zijn ideale mix van 2D, 3D en 4D elementen te integreren. Zijn passie: ‘2 Second Lean’ (3D) en ‘Lean health’. Zijn missie: ‘to grow people’.

Neem contact op